Hristiyan derneği cinsellik konusundaki tutumu nedeniyle baskı altında

Çocuklara yönelik yaz girişimleri ve yüzlerce “İngiltere Kilisesi” kilisesini himaye etmesiyle tanınan misyon ajansı, Piskoposlar Meclisi’nin yeni “Sevgi ve İnanç Duaları” hakkında endişeleri olanların gerekçeleri konusunda şeffaf olmaları yönündeki talebini ciddiye almıştı.

Cumartesi günü CPAS Mütevelli Heyeti, kendisini “genel olarak insan cinselliğine ve özellikle de cinsel olarak aktif eşcinsel birlikteliklere karşı otantik, ana akım bir Evanjelik yanıt” olarak tanımlayan Evanjelik İttifak tarafından alınan pozisyonu onayladı.

CPAS’ın bu pozisyonu hayata geçirirken, “cinsiyeti ne olursa olsun Tanrı’nın tüm insanlara olan sevgisini ve ilgisini onaylama ve bu nedenle duyguları aynı cinsten insanlara yönelen insanları mağdur eden veya küçülten tüm tutum ve eylemleri reddetme” arzusu ile “bazı kiliselerde cinsel olarak aktif eşcinsel birliktelikleri meşru bir Hristiyan ilişki biçimi olarak kabul etme ve/veya onaylama ve bu tür cinsel ilişkilerde bulunanların papazlığa atanmasına izin verme yönündeki hareketlere karşı çıkma” taahhüdünü dengeleme konusunda dikkatli bir şekilde düşündüğü görülmektedir.

Birçok Ortodoks Anglikan bu açıklık karşısında cesaretlenirken, İngiltere Kilisesi’nin daha ilerici üyeleri aynı fikirde olmadı ve sosyal medyayı kullanarak görüşlerini dile getirdiler. Eski adı Twitter olan X’te bir kişi “CPAS fanatiklerin eline düştü” diye yazdı. Diğerleri ise bu durumu “zehirli” olarak nitelendirdi ve CPAS’ın hem eşcinsel kutsamalara karşı çıkma hem de cemaatlere papaz atama sorumluluğunu sürdürme hakkına meydan okudu.

Ancak, birçok kişinin aynı cinse ilgi duyan ve iffetli bir yaşam sürmek isteyen yetişkinlerin dua yoluyla desteklenmesini teşvik ettiğini düşünebileceği bir bölüm, baskının uygulandığı yerdir: “İncil öğretisine uygun olarak yaşama taahhütleriyle çatışan eşcinsel çekim yaşayan Hıristiyanlara sorumlu bir şekilde yardım etmeye çalışan kişi ve kuruluşların çalışmalarını memnuniyetle karşılıyor ve destekliyoruz. Bu yardım, iffetli bir yaşam sürmek için danışmanlık ve pastoral desteği içerecektir ve bu sürecin bir parçası olarak, bazıları eşcinsel çekimlerinin gücünde veya yönünde değişiklikler arayabilir ve deneyimleyebilir.”

CPAS’ın Pazartesi günü pozisyon değiştirmesine ve web sitesinde bu mesajı yayınlamasına neden olan, 2017 yılında Genel Sinod’da kabul edilen bir önergeyle çelişen CPAS’ın ‘dönüşüm terapisini’ teşvik ettiği suçlaması gibi görünüyor: “Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, CPAS her türlü dönüşüm terapisine karşıdır. Endişelere yanıt olarak, CPAS’ın pozisyonunu daha net bir şekilde ifade etmek için daha fazla çalışırken, ‘İnsan cinselliğinin onaylanması’ olarak adlandırılan Evanjelik İttifak belgesine yapılan atıfları kaldırdık.”

CPAS Mütevelli Heyeti’nin sadece sosyal medyadaki tepkiler nedeniyle mi ilk pozisyonlarını geri çekmek zorunda hissettikleri yoksa daha resmi yollardan baskı uygulanıp uygulanmadığı bilinmemektedir. Galler Kilisesi Başpiskoposu X’te yaptığı açıklamada CPAS mütevellilerine şikayette bulunmak üzere bir mektup yazmayı planladığını belirtmiştir.

Kesin olan şu ki, İngiltere Kilisesi’ndeki pek çok Ortodoks Anglikan şu anda kendilerini çok gergin hissediyor. CPAS gibi büyük bir kuruluş sosyal medya kampanyasıyla susturulabiliyorsa, yerel din adamları üzerindeki kamuoyuna boyun eğme ya da benzer şikayetlerle karşılaşma baskısı artacaktır.

Piskoposlar, Aşk ve İnanç dualarına eşlik eden son Pastoral Rehberliklerinde şöyle yazmışlardır: “[Heteroseksüel] evlilik içinde cinsel yakınlık uygun yerini bulur.” Piskoposlar Meclisi, ister aynı cinsten ister karşı cinsten olsun, iffetli bir bekar hayatı yaşamak ya da eşlerine cinsel olarak sadık kalmak için mücadele edenlere dua yoluyla destek vermeyi teşvik etmek isteyen CPAS gibi kuruluşları alenen desteklemeyecekse, güzel sözler ama anlamsız.

Benzer şekilde, Ruhani Lordlar Barones Burt’ün ‘Dönüşüm Terapisi Yasağı’ Yasa Tasarısının Parlamento’dan değiştirilmeden geçmesine izin verirse bu tür sözler anlamsız olacaktır.

Piskoposlar Meclisi önümüzdeki hafta toplanıyor.

AÇIKLAMANIN TAMAMI

Açıklama şu şekilde:

“CPAS Mütevelli Heyeti Açıklaması, 11 Ocak 2024

Son günlerde CPAS’ın cinsellik konusundaki tutumu ve en önemlisi CPAS’ın tüm cinsel yönelimlerden insanlar için güvenli ve misafirperver bir kuruluş olup olmadığı konusunda endişelerin dile getirildiğini biliyoruz. Bu endişelere doğrudan yanıt vermek istiyoruz.

Desteklediğimiz her kilise ve tatil köyünün, inançları, cinsiyetleri, cinsel yönelimleri veya geçmişleri ne olursa olsun, katılan herkes için bir karşılama yeri ve bir sevgi topluluğu olması gerektiğine inanıyoruz.

Şeffaflık adına CPAS’ın mütevelli heyeti, Sevgi ve İnanç Duaları konusundaki tutumlarını netleştirmek için geçen yıl Şubat ayında bir açıklama yayınlamış ve bu açıklama Kasım ayında güncellenmiştir. Himayemiz altındaki kiliseler, farklı inançlara sahip geniş bir aileyi temsil etmektedir ve bizim amacımız mütevellilerin pozisyonu hakkında, yani İngiltere Kilisesi’nin evlilik ve cinsel etik konusundaki doktrinine bağlı oldukları konusunda netlik sağlamaktı.

Kasım güncellemesinde, üç çerçevenin bağlantılarını yayınladık: CPAS İnanç Temeli, İnanç Çalışmaları ve Evanjelik İttifak’ın 2012’de yazılan İnsan Cinselliği Üzerine Beyanları.

8 Ocak Pazartesi günü, Evanjelik İttifakı’nın İnsan Cinselliği Üzerine Beyanları’nın 2012 versiyonunun bağlantısını, örneğin belgedeki bazı ifadelerin dönüşüm terapisini destekleyici olarak yorumlanıp yorumlanamayacağı konusunda ortaya çıkan endişeler üzerine kaldırdık.

Kesinlikle açık olmak gerekirse, CPAS dönüşüm terapisine karşıdır ve en yüksek koruma ve pastoral en iyi uygulama standartlarını korumaya çalışmaktadır. Evanjelik İttifak aylardır belgenin gözden geçirilmiş bir versiyonunu hazırlamak için çalışmaktadır ve CPAS Mütevelli Heyeti geçen yıl bu konuda kendilerine bir mektup yazmıştır.

CPAS 188 yıldır, her yaştan insanın İsa’nın iyi haberini öğrenebilmesi için çok çeşitli inançlardan ve geçmişlerden gelen insanlarla çalışan bir Evanjelik Anglikan misyon ajansı olarak varlığını sürdürmektedir. Venture ve Falcon tatillerinin her inançtan, ırktan, yetenekten, cinsiyetten, cinsel yönelimden ve maddi durumdan farklı çocuk ve gençler için güvenli, misafirperver ve erişilebilir olmasını sağlamak için eğitimimiz vardır. Kilise liderleri için farklı teolojik konumlardan gelen insanlara hizmet etmek üzere tasarlanmış eğitimler sağlıyoruz. Piskoposlar, başdiyakozlar, seçilmiş kilise temsilcileri ve geniş bir yelpazedeki hamilerle birlikte çalışarak, yerel kiliseleri büyütmek üzere misyon odaklı çeşitli din adamlarını atıyoruz.

Hıristiyan inancının herkes için iyi haber olduğuna inanıyoruz ve bu inancımızı tüm bakanlıklarımızda yansıtmaya devam edeceğiz”

Odatv.com|Çeviri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x